พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ในการรำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆเมื่อครั้งเรียนหนังสือ อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานต้นแบบโรงรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้พาคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทีปราฎร์พิทยา และโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านเพิ่มเติม

Open House 2016

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม หนั่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีนางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในพิธี เพือให้นักเรียนได้แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอน และเปิดโอกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ร่วมชมนิทัศการ กิจกรรมต่างๆมากมาย อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนทัศนศึกษาการทำงานของบริษัท Workpoint

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศึกษาการทำงานของบริษัท Workpoint ในการถ่ายทำรายการชิงร้อยชิงล้าน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ ดูการทำงานของหน่วยงานเอกชน และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านเพิ่มเติม