จัดนิทรรศการการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การหลักสูตรการมีงานทำ และ หลักสูตรทวิศึกษา ณ หอประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ภายในงานมี ทานสมศักดิ์  ทองเนี่ยม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 18 เป็นประธานในพิธี และมีผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนใน สพม.18 มาร่วมงานตลอดจนคณะครูและนักเรียนได้มาร่วมจัดบูทกันเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม

รร.ทุ่งศุขลาฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ร่วมกับชุมชนห้วยเล็ก ได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดเนินบุญญาราม เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในกิจกรรมระหว่างจำพรรษา  อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Shift and Share V-Spirit อาสาทำความดี

กิจกรรม Shift and Share V-Spirit อาสาทำความดีในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา ‘’กรุงไทย-อนุเคราะห์’’
กับโครงการ Fresh pot กระถางสดชื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการสาธิตการทำ Fresh pot กระถางสดชื่น โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นกระถางเพื่อปลูกต้นไม้ลดมลพิษ
และยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการทำงาน การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน โดยมีคุณอำพล บุญชอบเป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ชุมชน และหน่วยงานเอกชน มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการบันทึกภาพ จากรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังซึ่งจะมีการออกอากาศทางช่อง 5 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ซึ่งโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯได้ทำ MOU ร่วมกับอาชีวชลบุรีในการจักการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา อ่านเพิ่มเติม

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงามและถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ วันไหว้ครูเป็นวันที่ศิษย์ทั้งหลายพร้อมใจกันทำพานเพื่อมาไหว้ครู ที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ทางโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงออกถึงความรักและความสามารถ อ่านเพิ่มเติม