การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ทพ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการสถานศึกษาสีขาว ของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ทพ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

อ่านเพิ่มเติม

ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 และในงานดังกล่าวดร. คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” สำหรับโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม

มหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยนายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้นำคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ให้การต้อนรับ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางน้ำค้าง โตจินดาและดร.สุภา ไทยเขียว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เพื่อมานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้าน Listeracy,Numerady และ Reasoning Abilityโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยมีการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนในทุกกลุ่มรายวิชา ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์ อ่านเพิ่มเติม

งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่12 กันยายน 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาไทยในอนาคต” และการจัดนิทรรศการของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วมีงานทำ100% โดยมีคณะครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” เข้าร่วมงานจำนวน 2 ท่าน คือ นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน และนางสาวคนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์