โรงเรียนทุ่งศุขพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม. 1 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รู้จักโรงเรียนและปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่