เมื่อวันศุกร์ ที่1 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต 3 ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป