วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์ ” เข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องของงาน Open house นิเทศศรีปทุมชลบุรี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี)