วันที่ 15 ก.พ.2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนทุ่งศุลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพ หัวข้อ เกษตร “สุข”บนศาสตร์พระราชา งานเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ วัดญาณฯ ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับม.ต้น ด.ญ.ศศิธร สุริวงศ์ ม.3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับม.ปลาย น.ส บุษณี เท่งเจียว ม.6/2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส.พัชรี มาโยธา ม.6/1
ได้รับรางวัลชมเชย
ครูผู้ฝึกสอนครูอนุชา ภูชนะศรีและครูจิรายุทธ์ คงศักดิ์