วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน “ทุ่งศุขลาเกมส์ ครั้งที่ 42” ในระหว่างที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 และได้รับเกียตริจาก นายอัมพล บุญชอบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด