วันที่ 10 ก.พ. 2561 นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น ประชาชน
ชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชนหญิง จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เชื่อมสัมพันธไมตรีต้านภัยยาเสพติดเกษตรชลคัพ ครั้งที่ 4
ระหว่าง 26 ม.ค.-10 ก.พ.2561
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.ชลบุรี