การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทุ่งศุขลาคัพ ครั้งที่ 1 ประเภทนักเรียน ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬา อาคาร อบจ. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการแข่งขันประเภทนักเรียน
#รุ่น 14 ปี (ชาย) ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางละมุง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดหนองคล้า รองชนะเลิศอันดับสาม โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
#รุ่น 12 ปี (หญิง) ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคล้า รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านบางละมุง รองชนะเลิศอันดับสาม โรงเรียนสวนกุหลาบ
#รุ่น 14 ปี (ชาย) ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนดาราสมุทร รองชนะเลิศอันดับสาม โรงเรียนสวนกุหลาบ
#รุ่น 14 ปี (หญิง) ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธาวาส รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง รองชนะเลิศอันดับสาม โรงเรียนสวนกุหลาบ