วันที่ 22-27 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ ้่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขันมีดังนี้
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน : นายวันชนะ เหมือนมิ่ง
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวนุชนาฎ เยียดยัด