วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นตัวแทน
สหวิทยาเขต 3 จัดการแข่งขันมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป