วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราห์” ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อ “เมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก” น.ส.บุษณี เท่งเจียว ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.ปลาย และรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก
-ครูผู้ฝึกสอน ครูอนุชาและครูจิรายุทธ์