โครงการสถานศึกษาสีขาว ของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ทพ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา