โรงเรียน ทุ่งศุขลาพิทยา “ กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโรบีชวอลเลย์บอล 2018 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคมถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และได้รับเกียรติจากนายอัมพล บุญชอบสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้