โรงเรียนทุ่งศุขลาพิยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีและเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคของจังหวัดปราจีนบุรี
สรุปผลการแข่งขันดังนี้ รุ่นยุวชนหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นเยาวชนหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ และรุ่นเยาวชนชายได้รับรางวัลชนะเลิศ