ในระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์ “ ได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ทุ่งศุขลาคัพ ครั้งที่ 3ิ มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยนายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”เป็นประธานเปิดงาน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 62 ทีม แบ่งเป็นรุ่นประชาชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย-หญิง เพื่อเป็นตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มุ่งเน้นให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล