โรงเรียนทุ่งศุขลา พิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ได้ส่งทีมวอลเลย์บอล เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับรากหญ้า จังหวัดชลบุรี(Grassroots volleyball championship) ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1