วันที่ 22 เมษายน 2561 เด็กชายสหัสวรรษ ม่วงอากาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระยะทาง 5 กิโลเมตร