เนื่องในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จึงจัดกิจกรรมเชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ เพื่อนำไปบริจาค ณ บ้านพักคนชรา บ้านบางละมุง
โดยมีคณะครูและนักเรียนชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ ชมรมลูกสาวของแผ่นดิน สภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน เป็นผู้ร่วมนำสิ่งของไปบริจาค ณ บ้านพักคนชรา บ้านบางละมุง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562