วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา และนำกล่าวคำปฏิญาณตนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมกันป้องกันยาเสพติด เเละในช่วงพักกลางวันได้จัดกิจกรรมฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด