วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเล็ก จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดเนินบุญญาราม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี