วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน ร่วมกับโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม School Tour โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการออม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”