เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทเหล่าเต๊ง มีเดีย จำกัด ร่วมกับโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดกิจกรรม “English On the Road 2017” ภายในงานมีบูธต่างๆ ให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมและมีกิจกรรมติว GAT ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”