กิจกรรม Shift and Share V-Spirit อาสาทำความดีในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา ‘’กรุงไทย-อนุเคราะห์’’
กับโครงการ Fresh pot กระถางสดชื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการสาธิตการทำ Fresh pot กระถางสดชื่น โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นกระถางเพื่อปลูกต้นไม้ลดมลพิษ
และยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการทำงาน การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน โดยมีคุณอำพล บุญชอบเป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ชุมชน และหน่วยงานเอกชน มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการบันทึกภาพ จากรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังซึ่งจะมีการออกอากาศทางช่อง 5 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560