เนื่องในวันที่ 30 ส.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านและผู้ที่สนใจร่วมทำบุญเลี้ยงพระและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นภายในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 2561