วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” คณะครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแก่รองผู้อำนวยการ นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี ที่ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี