วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 หลักสูตรทวิศึกษา รุ่นที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ” ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี