วันที่ 27 ธันวาคม 2560
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม
วันคริสต์มาส ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆของครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และมีกิจกรรมมอบของขวัญสำหรับเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม