วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิมป์ กัมปนาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานหลักสูตรและงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ในงานปฐมนิเทศนักเรียนทวิศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์