เมื่อวันที่12 กันยายน 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาไทยในอนาคต” และการจัดนิทรรศการของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วมีงานทำ100% โดยมีคณะครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” เข้าร่วมงานจำนวน 2 ท่าน คือ นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน และนางสาวคนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์