วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” นำคณะครูร่วมงานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 และเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง