วันที่ 25 ธันวาคม 2561
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานวันคริสต์มาสต์ขึ้นโดยมีนายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และมีการจับฉลากมอบของขวัญแก่นักเรียนผู้โชคดี