เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เป็นประธานในพิธีงานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่านคือคุณครูสุเทพ พงษ์พูล และนายนุรักษ์ สัมฤทธิ์ พนักงานบริการ ภายในงานได้จัดให้แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และศิษย์เก่าได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุ