ชมรมศิษย์เก่าท.พ.ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิต รดน้ำขอพรครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ไทย และได้ทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน
ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยเรียบร้อยและความชื่นมื่นของผู้ร่วมงาน