เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่านคือ คุณครูสุเทพ พงษ์พูล และนายนุรักษ์ สัมฤทธิ์ พนักงานบริการ เพื่อให้คณะครู นักเรียนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณราชการ