วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Open House 2561 ของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน ตลาดนัดทุ่งศุขลาและการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระต่างๆ