โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การหลักสูตรการมีงานทำ และ หลักสูตรทวิศึกษา ณ หอประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ภายในงานมี ทานสมศักดิ์  ทองเนี่ยม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 18 เป็นประธานในพิธี และมีผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนใน สพม.18 มาร่วมงานตลอดจนคณะครูและนักเรียนได้มาร่วมจัดบูทกันเป็นจำนวนมาก