เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ไปทัศนศึกษาเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม