IMG_8385

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ภายในงานมีศิษย์เก่าตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญและรับประทานอาหารกันเป็นจำนวนมาก