การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทุ่งศุขลาคัพ ครั้งที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬา อาคาร อบจ. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ ทีม smaug รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ทุ่งศุขลาพิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Black Daimond รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม ชลราษฎรอำรุง