• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสุดารัตน์ มณีขัติย์
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางศิวิลัย ศรีสุวรรณ
วิทยฐานะ : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายทรงคุณ มังกรแสงแก้ว
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
วิทยฐานะ : ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวจริยา สุนทรหาญ
วิทยฐานะ : ครู.คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวเมริษา จันทนา
วิทยฐานะ : ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายณัฐณิวัฒน์ ไพสีขาว
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :