IMG_4612

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ร่วมเดินขบวนรนณรงค์ ต้านยาเสพติด ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี