• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONEวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” พร้อมด้วยฝ่ายบริหารเเละคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ภาคกลางเเละภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”