• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รับสมัครวันที่ 11-14 สิงหาคม 2563
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2563 ประกาศผล 18 สิงหาคม 2563