• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

พิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๑๐

พิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเเละลงนามถวายพระพร