• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

การรับสมัครนักเรียนย้าย

การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ นักเรียนต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้ครบ และต้องใส่ชุดนักเรียนมาสมัคร เท่านั้น