• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

กำหนดการมาเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม

กำหนดการมาเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมยังคงใช้รูปแบบเดิมคือสลับสัปดาห์เลขคี่ และเลขคู่ จนกว่ามีหนังสือคำสั่งอนุญาติให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงศึกษาธิการหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป