• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 รอบยื่นความจำนง

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 รอบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน ตามแผนการเรียนที่เลือก ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” https://bit.ly/380swKJ

หมายเหตุ นักเรียนต้องเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว และค่าเทอมมาในวันมอบตัวให้ครบถ้วย