• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันเเละควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเเหลมฉบัง มาให้ความรู้เเละวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสcovid-19 และโรคไข้เลือดออก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันเเละควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเเหลมฉบัง มาให้ความรู้เเละวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสcovid-19 และโรคไข้เลือดออกกับนักเรียนที่หน้าเสาธง ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา ”กรุงไทยอนุเคราะห์”