• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”เป็นประธานในพิธี เจิมหนังสือ เเละให้โอวาท เพื่อให้นักเรียนเเสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ระลึกถึงพระคุณครู ณ อาคารโดมอเนกประสงค์