ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งข่าวสารของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนร่วมกัน